Tulostaa tuoteryhmäkuvan ja tarvittaessa kampanjalinkin kuvan ympärille.

Kuvaus

Jos käytät kuvakokoattribuutteja width, height tai imagesize, kuvaviittaus luodaan /files/tuotekuvat-kansion alla sijaitsevaan, annettua kokoa vastaavaan pienennökseen (esim. /files/tuotekuvat/500x200/kuva.jpg).

Jos annettua kokoa vastaavaa pienennönkansiota ei ole, se luodaan automaattisesti, ja kansioon sijoitetaan halutun kokoinen pienennös haettavasta kuvasta.

Voit tulostaa pelkän tuoteryhmäkuvan URL-osoitteen käyttämällä {CategoryImageUrl}-tagia.

Syntaksi

{CategoryImage(
  link: boolean,
  id: string,
  class: string,
  imagesize: int,
  height: int,
  width: int
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuoteryhmä

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Tuotelista
Näyteikkuna
Etusivu

Attribuutit

Arvolla true attribuutti tulostaa kuvan ympärille tuoteryhmäkuvan kampanjalinkin.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo true.

id:

Määrittää id-attribuutin tulostettavalle <img>-elementille.

Sallitut arvot: merkkijono

class:

Määrittää class-attribuutin tulostettavalle <img>-elementille.

Sallitut arvot: merkkijono

imagesize:

Määrittää kuvan tulostuskoon.

Käytettävät arvot määräytyvät teeman asetusten ImageSizes-elementissä määriteltyjen arvojen perusteella.

Sallitut arvot: theme.xml-tiedoston ImageSizes-elementissä määriteltyjen kuvakokojen nimet

Esim. imagesize: 'Large'

height:

Määrittää kuvan korkeuden pikseleinä.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

width:

Määrittää kuvan leveyden pikseleinä.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'