Tulostaa valikon, josta asiakkaat voivat valita valuutan.

Kuvaus

Tagi ei tulosta mitään, jos käytössä ei ole Valuuttamuunnin -laajennusta. Kun laajennus ei ole käytössä, voit tulostaa valuutan merkkijonona käyttämällä {Currency}-tagia.

Kun asiakas valitsee valikosta jonkin valuutan, sivu ladataan uudestaan ja kaikki hinnat esitetään valitulla valuutalla.

Syntaksi

{CurrencyNavigation(
    type: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Attribuutit

type:

Määrittää HTML-merkkauksen, jossa valuutan valintalista tulostetaan.

Sallitut arvot:

  • 'form': Tulostetaan valikko <form>-elementtinä, jossa itse valintalista on <select>-elementti
  • 'list': Tulostetaan valikko <ul>-listana (oletusarvo)
after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'