Tulostaa muotoiltavan listan tuotepaketeista, joihin näkymässä asetettu tuote kuuluu.

Kuvaus

Jos teeman asetuksissa on määritetty arvo <ProductBundles supported="false" />, {ProductShortDesc}-tagi tulostaa listan tuotepaketeista joihin tuote kuuluu.

Mikäli teeman asetuksissa on arvo <ProductBundles supported="true" />, {ProductShortDesc} ei tulosta tuotepaketteja, jolloin listaus on lisättävä teemaan {ProductBundles}-tagin avulla.

Mikäli jokin tuotepaketin sisältämistä tuotteista ei ole näkyvillä asiakkaan selaamassa versiossa, tuotepakettia ei näytetä listalla lainkaan.

Syntaksi

{ProductBundles(
  classes: string,
  type: string,
  helper: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuote

Näkyvyyshelper-attribuutissa: tuotepaketti

Tuotepakettien sisällyttäminen tuotelistoille

{ProductBundles}-tagin avulla voit tulostaa tuotepakettien tietoja tuotelistoille niin, että jokaisen listalla näytettävän tuotteen yhteydessä listataan tuotepaketit, joihin tuote kuuluu.

<!-- Päätuotelista -->
{Products(
  before: '<ul>',
  helper: 'helpers/list-product',
  after: '</ul>'
)}

<!-- helpers/list-product.html -->
<li>
  <a href="{ProductURL}">
    <h3>{ProductName}</h3>
    {ProductImage}
  </a>
  {ProductAddToCart}
  {ProductBundles(
    before: '
      <small><strong>Tuote kuuluu seuraaviin tuotepaketteihin:</strong></small>
      <ul>
    ',
    helper: 'helpers/product-bundle-list-item',
    after: '</ul>'
  )}
</li>

<!-- helpers/product-bundle-list-item.html -->
<li>
  <a href="{BundleURL}">
    <small>{BundleName}</small>
  </a>
</li>

Esimerkin sisäkkäiset helper-attribuutit eivät toimisi oikeasti, vaan ne tulee sijoittaa erillisiin tiedostoihin.

Tuotetietojen tulostaminen tuotepakettilistauksessa

Alla olevassa esimerkissä tulostetaan tuotteiden Vahvistin, Kitara ja 4x12-kaiutin jokainen tuotepaketti omana rivinään niin että jokaisella rivillä näytetään tuotteen ja tuotepaketin nimet.

{Products(
  id: 1|2|3,
  helper: 'helpers/list-product',
)}

<!-- helpers/list-product.html -->
{ProductBundles(
  helper: {{
    {ProductName}: {BundleName}
  }}
)}

Esimerkin sisäkkäiset helper-attribuutit eivät toimisi oikeasti, vaan ne tulee sijoittaa erillisiin tiedostoihin.

Tällöin tulostusmuoto olisi seuraavanlainen:

Vahvistin: Aloittelevan kitaristin kombo
Vahvistin: Metelipaketti
Kitara: Aloittelevan kitaristin kombo
Kitara: Metelipaketti
4x12-kaiutin: Metelipaketti

Esimerkissä kauppaan on siis luotu kaksi tuotepakettia, joiden sisällöt ovat seuraavat:

 • Aloittelevan kitaristin kombo (Vahvistin, Kitara)
 • Metelipaketti (Vahvistin, Kitara, 4x12-kaiutin)

Attribuutit

classes:

Luokkanimet, jotka annetaan jokaiselle listaelementille.

Luokkanimet tulostetaan {BundleClass}-tagin avulla tagin helper-attribuutissa. Jos tagia ei ole käytetty, luokkanimiä ei tulosteta listalle.

Sallitut arvot: luokkanimet merkkijonoina.

Erota samalle elementille annettavat luokat välilyönnillä. Erota putkimerkeillä luokat, jotka haluat antaa eri listaelementeille.

Esim. classes: 'ekaLuokka tokaLuokka | jokaToisenLuokka jokaToisenTokaLuokka'

type:

Määrittää listan tulostusmuodon silloin, kun helper-attribuuttissa ei ole asetettu omaa merkkausta.

Sallitut arvot:

 • 'default': tulostetaan vain tuotepakettien nimet ja linkit <ul>-listana
 • 'normal': tulostetaan listalle tuotepaketin nimi ja kuva
helper:

Määrittää yksittäisen listaelementin sisällön ja tulostusmuodon.

Sallitut arvot: Interface- ja HTML-merkkaus, joka määrittää tulostuksen merkkauksen ja sisällön.

helper-attribuuttia on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

 1. voit kirjoittaa halutun merkkauksen suoraan attribuutin arvoksi tai
 2. voit antaa attribuutin arvoksi viittauksen tiedostoon, joka sisältää halutun merkkauksen.

  Anna viittaus suhteessa teeman juurihakemistoon.

Katso myös helper-attribuutin tarkemmat käyttöohjeet.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'