Tulostaa uutiskuvan ja tarvittaessa kuvaan liitetyn vapaavalintaisen linkin.

Kuvaus

Voit estää linkkiä tulostumasta kuvan ympärille asettamalla tagille attribuutin link: false.

Kuvan alt-attribuutin arvoksi asetetaan uutiskuvan kuvateksti.

Syntaksi

{NewsImage(
    link: boolean,
    imagesize: string,
    height: int,
    width: int
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: uutinen

Vaadittu näkyvyys on aina asetettu seuraavissa sivupohjissa:

Sivupohjat
Uutiset

Attribuutit

Asettaa tagin tulostamaan kuvan ympärille linkin uutissivulle.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo true.

imagesize:

Määrittää kuvan tulostuskoon.

Käytettävät arvot määräytyvät teeman asetusten ImageSizes-elementissä määriteltyjen arvojen perusteella.

Sallitut arvot: theme.xml-tiedoston ImageSizes-elementissä määriteltyjen kuvakokojen nimet

Esim. imagesize: 'Large'

height:

Määrittää kuvan korkeuden pikseleinä.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

width:

Määrittää kuvan leveyden pikseleinä.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'