Tulostaa linkin salasananpalautuslomakkeelle.

Kuvaus

Tämä tagi poistuu käytöstä. Tagin käyttöä ei suositella.

Tulosta linkki salasananpalautuslomakkeelle käyttämällä {CustomerResetPasswordLink}-tagia.

Itse salasananpalautuslomakkeen voit tulostaa käyttämällä {CustomerResetPasswordForm}-tagia.

Tulostettavan linkin tekstinä käytetään 'ForgotPassword'-koodilla tallennettua sanaa MyCashflow'n sanakirjatyökalusta.

Syntaksi

{LinkAccountResetPassword}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

  • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'