Jos kaupassasi on tuotteita, jotka eivät ole kaikkien asiakkaiden saatavilla, voit rajata ne näkymään vain haluamillesi asiakkaille määrittämällä verkkokaupan versioiden ja tuoteryhmien asetukset tämän artikkelin ohjeiden avulla.

Esimerkiksi jos kaupan tuotevalikoima on osittain sama kuluttaja- ja jälleenmyyjäasiakkaille, voit näin piilottaa jälleenmyyjien tuotteet kuluttajien näkyviltä.

Tuoteryhmän rajaaminen halutulle asiakasryhmälle

  1. Jos halutulle asiakasryhmälle tarkoitettua kauppaversiota ei ole vielä olemassa, luo se hallinnan sivulla Ulkoasu > Versiot.
  2. Valitse kauppaversion asetuksissa kohta Vaadi kirjautuminen ja valitse asiakasryhmä, jonka käyttöön versio on tarkoitettu.
  3. Aseta haluttu tuoteryhmä näkymään vain luomassasi rajatussa kauppaversiossa.

Nyt valitsemasi tuoteryhmä näkyy asiakkaalle vain silloin, kun hän on kirjautunut sisään ja kuuluu valitsemaasi asiakasryhmään.