Muutos vaikuttaa MyCashflow API:a käyttäviin räätälöityihin integraatioihin (esim. liitännät taloushallintojärjestelmiin). Vanhojen TLS-versioiden tuki loppuu 15.3.2022, minkä jälkeen niitä käyttävät integraatiot lakkaavat toimimasta.

TLS (Transport Layer Security) on salausprotokolla, joka mahdollistaa turvallisen ja salatun tiedonsiirron järjestelmien välillä. Protokollan vanhat versiot eivät ole enää tietoturvallisia. Päivityksen avulla varmistetaan, että kaikki MyCashflow API:n kautta siirrettävä tieto on salattu turvallisesti.

MyCashflow'n omat laajennukset käyttävät jo TLS-protokollan uudempia versioita, joten päivitys ei vaikuta niiden toimivuuteen.

Useimmat modernit SSL-kirjastot ja palvelimet tukevat jo uudempia TLS-protokollan versioita, joten päivitys vaikuttaa vain hyvin vanhoja teknologioita käyttäviin integraatioihin.

Jos olet kauppias, selvitä onko verkkokaupassa käytössä MyCashflow API:n päälle rakennettuja omia integraatioita. Jos verkkokaupalla on omia integraatioita, ota yhteyttä niiden kehittäjiin ja varmista, että integraatioiden toimivuudesta päivytyksen jälkeen on huolehdittu.

Jos olet integraatiokehittäjä, varmista että kaikki kehittämäsi/ylläpitämäsi MyCashflow-integraatiot käyttävät ajantasaisia SSL-kirjastoja ja että mitään API-pyyntöjä ei lähetetä salattuna vanhoilla TLS-protokollan versioilla.