Päivityksissä lisättiin mahdollisuus asettaa tuotteille minimitilausmäärä sekä palauttaa peruttu tilaus takaisin käsittelyyn ja korjattiin useita bugeja.

Tuotteet

Voit nyt määrittää tuotteelle sekä minimi- että maksimitilausmäärän. Voit myös määrittää kiinteän myyntierän asettamalla minimin ja maksimin samaksi.

Löydät tilausrajoituskentät tuotelomakkeen kohdasta Ostohinta, tuotenumerot & toimittajan tiedot > Tilausrajoitus.

Tilaukset

Peruttujen tilauksien palauttaminen käsittelyyn oli pois käytöstä tilapäisesti tilausten käsittelyn uudistuksen jälkeen. Nyt perutuille tilauksille lisättiin Palauta tilaus käsittelyyn -toiminto.

Tilausten käsittelyssä korjattiin myös seuraavat ongelmat:

  • Tilauskommenttien käsittelyssä korjattiin rivinvaihtojen toiminta tekstikentässä ja estettiin HTML-tagien näkyminen.
  • Tilaussivulle lisättiin automaattinen painon uudelleenlaskenta tuotteiden lisäämisen/poistamisen yhteydessä.
  • Tuotevariaatioille merkitään jatkossa ostohinnaksi päätuotteen ostohinta, jos variaatiolla ei ole omaa ostohintaa. Tämä korjaa ongelman tilauksen katteen laskennassa.
  • Tulostettaessa tilausdokumentteja API:n kautta käytettiin virheellisesti oletusversion teeman sivupohjia.
  • Lähetyskohtaisella lähetyslistalla ei näytetty oikean version logoa.

Interface

{OrderShipmentID}-tagissa korjattiin ongelma, jonka vuoksi tagi näkyi sellaisenaan lähetyskohtaisilla lähetyslistoilla. Sama ongelma koski API:n kautta tulostettua tilauskohtaista lähetyslistaa.