Päivityksessä korjattiin uuden tilaushallinnan ongelmia sekä lisättiin palautuksille näkyviin palautuksen/vaihdon syyt.

Tilaukset

Tilaushallinnassa korjattiin seuraavat ongelmat:

  • Pikakäsittely kaatui, jos tilaus sisälsi ladattavia tuotteita.
  • Hallinnasta luotujen tilausten käsittelyn yhteydessä ei pystynyt lähettämään toimitusvahvistusta.
  • Checkout-maksulinkkiä käyttävät maksut eivät kuittautuneet saaduiksi.
  • Perutuilla lähetyksillä ei näytetty niiden sisältämiä tuotteita.
  • Ladattavien tuotteiden kohdalla ei näytetty latausten rajoituksia.
  • Palautuksen toimitetuksi merkitsemisen yhteydessä yritettiin luoda tarpeettomasti osoitekorttia.

Lisäksi palautusten kohdalle merkittiin näkyviin palautuksen tai vaihdon syyt.