Kirjautumista hallintatyökaluun on yhdenmukaistettu. Konversioiden laskutapaa Klarna Checkout (KCO) -palvelussa on tarkennettu maksulinkkitapahtumien osalta. Uusia toimitustapoja on lisätty Shipit-, SmartShip- ja Klarna Shipping Assistant -palveluihin. Muita muutoksia on tehty tehty esimerkiksi laajennuksiin ja tuotteiden hallintaan.

Kirjautuminen ja käyttäjätunnukset

 • Hallintatyökaluun voi nyt kirjautua ainoastaan verkkokaupan oletusosoitteen kautta (kaupannimi.mycashflow.fi/flow). Aiemmin hallintatyökaluun oli mahdollista kirjautua myös oman domainin kautta, mutta tämä oli muun muassa kauppaversioiden ylläpidon kannalta epäkäytännöllistä.
 • MyCashflow API -käyttäjä pääsee näkemään rajapintatunnuksen nyt vain kerran, kun käyttäjätunnus luodaan, joten se pitää heti kopioida talteen. Tarvittaessa käyttäjälle voidaan luoda uusi rajapintatunnus.

Konversiot ja myydyt tuotteet

 • Klarna Checkout (KCO) -palvelussa tilaukset kirjautuvat konversioiksi nyt aina maksutapahtuman yhteydessä. Aiemmin konversiokirjaus tapahtui eräissä tilanteissa jo tilausta luotaessa, minkä vuoksi konversioiksi laskettiin myös keskeytyneet ja maksamatta jääneet tilaukset.
 • Myydyt tuotteet -raportissa valikoiman ulkopuolisten tuotteiden yhteisnimikkeenä on nyt "Vapaamyyntituotteet" (ryhmiteltyinä ALV-kannan mukaan). Aiemmin yhteisnimikkeen sijasta raportissa näkyi ensimmäisen myydyn vapaamyyntituotteen nimike.

Tuoteryhmät ja tuotemerkit

 • Tuotelomakkeella voi nyt määrittää Google-tuoteryhmän riippumatta siitä, mitä laajennuksia verkkokauppa käyttää. Aiemmin Google-tuoteryhmä sisältyi tuotelomakkeeseen vain, jos käytössä oli Tuotemainokset-laajennus.
 • Google-tuoteryhmä näkyy laajennuksista riippumatta nyt myös CSV-tuonnissa ja -viennissä.
 • Schema.org-metatietojen tuotemerkkimääritys on korjattu Googlen tunnistamaan muotoon.

Toimitustavat

 • Shipit-laajennuksen toimitustapoihin on lisätty PostNord Mypack Home.
 • Klarna Shipping Assistantiin (KSA) on lisätty Shipitin pakettipalvelut UPS Express Access Point ja UPS Express Access Point Standard.
 • Posti SmartShip -laajennukseen on Baltian maissa toimivia kauppoja varten lisätty Parcel Connect Baltics -palvelu, joka välittää paketteja useisiin EU-maihin.

Interface

 • Korjattu aiemmasta päivityksestä aiheutunut virhe, jonka vuoksi tuotevariaatioiden tagit eivät toimineet {ProductVariations}-tagin helper-attribuuttiin sisällytettyinä.
 • Korjattu virhe, jonka vuoksi tiedostoon viittaavan {Helper}-tagin tulostama sisältö ei tiedoston muututtua päivittynyt, jos {Helper}-tagi sisältyi jonkin toisen tagin helper-attribuuttiin.

Muita korjauksia

 • Virheilmoitus avautuu nyt modaali-ikkunaan, jos lähetyksen merkkaaminen toimitetuksi epäonnistuu.
 • Estetty virheellisten päivämäärien syöttäminen hallintatyökalun tilauslistaan.
 • Estetty verkkokauppaan luotavan tuotteen ALV-kannan määrittäminen negatiiviseksi.
 • Korjattu uuden kauppaversion luomiseen liittynyt tallennusvirhe.
 • Verkkokaupan oletusversion valinnan varmistus perustuu nyt oletusosoitteen sijasta version järjestysnumeroon.