Jos verkkokaupassasi on useita kauppaversioita tai hyvin erityyppisiä tuotteita ja sisältöjä, saatat haluta edistää niiden hakukonenäkyvyyttä eri tavoilla. Tätä varten voit käyttää MyCashflow-teemassasi dynaamisesti luotavia sivun metatietoja.

Dynaamisesti luotavien metatietojen avulla voidaan samaa sivupohjaa käyttämällä tulostaa sivulle eri metatiedot, riippuen siitä mikä sisältö (tuote, tuoteryhmä, jne.) sivulle on valittuna.

Dynaamisten metatietojen tulostamista varten on hyvä asentaa Web Designer -laajennus jonka avulla voit määritellä yksilöllisten sisältöjen metatiedot tarkemmin.

Teeman mukauttaminen

Jotta voisit tulostaa metatiedot sivuille dynaamisesti, verkkokauppasi kaupan teema on toteutettava tietyllä tavalla. Ota tarvittaessa yhteyttä verkkokauppasi ulkoasun suunnittelijaan tai MyCashflow'n asiakaspalveluun.

MyCashflow'n oletusteemassa sivun metatiedot on valmiiksi toteutettu dynaamisesti Interface-tagien avulla. Jos käytät oletusteemaa, sinun ei tarvitse tehdä muutoksia teemaan.

Jos olet toteuttanut oman teemasi ilman dynaamisia metatietoja, voit käyttää MyCashflow'n oletusteeman toteutusta mallina omallesi.

 1. Luo metatiedot sisältävästä sivun yläosasta helper-tiedosto, joka sisältää ainakin <head>-elementin.
 2. Toteuta teeman metatiedot Interface-tagien avulla:
  • Dokumentin otsikko:
   <title>{Title}</title>
  • Sivun otsikko:
   <h1>{PageTitle}</h1>
  • Metakuvaus:
   <meta name="description" content="{MetaDescription}">

   Ilman Web Designer -laajennusta&nbsp;{MetaDescription}-tagi&nbsp;tulostaa esimerkiksi tuotteiden kohdalla tuotekuvauksen alkuosan – sisältösivujen kohdalla sisältökentän alun. Joissakin tapauksissa tämä voi riittää, mutta Web Designerin avulla voit itse määrittää sisällöille yksilölliset metatiedot.

Metatietojen määrittäminen sisältö- ja versiokohtaisesti

Kun teemasi metatiedot on toteutettu Interface-tagien avulla, voit ottaa käyttöön Web Designer -laajennuksen hallintatyökalun sivulla Tili > Laajennukset.

Kun Web Designer on käytössä, näet sisältöjen (esim. tuotteet, tutoeryhmät ja sisältösivut) muokkauslomakkeilla uuden Hakukoneoptimointi ja sivupohja -osion.

Tässä osiossa voit itse määrittää kaikille sisällöille seuraavat tiedot:

 • Dokumentin otsikko (<title>-elementti)
 • Sivun otsikko (<h1>-elementti, joka näytetään sivulla otsikkona)
 • Meta-kuvaus (<meta name="description"> -elementti)

Voit myös antaa sisällölle oman sivupohjan, jolloin voit vaikuttaa myös yksittäisten sivujen rakenteeseen, ulkonäköön ja asetteluun.